Contact

Stichting BARBERS & BISHOPS

info@barbers-bishops.nl

voorzitter:
Frans Bremer
Gen. Spoorlaan 5
2111 WS  Aerdenhout
+31(0)6 46087736                                                                                                      e-mail: fbremer@xs4all.nl

penningmeester:
Willem Schreuder, Haarlem.
Rekeningnummer NL37ABNA0563025433 t.n.v. St The Barbers Bishops.

Kaartjes voor concerten kunnen via dit rekeningnummer worden besteld.
Als u bij de overschrijving uw naam, datum concert en aantal met evt. CJP/65+ vermeldt dan liggen ze op naam klaar bij de kassa vóór het betreffende concert.